KATAL COMBAT CONDITIONING:FYSIEKE & MENTALE VOORBEREIDING IN DIENST VAN
ZELFVERDEDIGING

Katal Conditioning steltiedereen in staat om hun fysieke en mentale capaciteiten te vergroten om metagressie om te gaan.

Klik hier om al onze cursussen te zien.

FYSIEKE SCHOK & EMOTIONELESCHOK: ZELFVERDEDIGING OP RISICO

In veel gevallen vanmishandeling ervaart het slachtoffer een dubbele schok: een fysieke schok eneen emotionele schok.

De fysieke schok resulteert ineen verhoogde hartslag en ongecontroleerde trillingen van de ondersteledematen. Emotionele shock daarentegen vertaalt zich in angst.

Om deze ongemakken tegen tegaan en het zelfverdedigings- en zelfbeschermingsvermogen te optimaliseren,"biedt" Katal fysieke en mentale voorbereiding: Katal Conditioning.

Ontdek onze cursussen

OPTIMALISATIE VAN DECAPACITEITEN VAN ZELFVERDEDIGING: MENTALE & FYSIEKE VOORBEREIDING

Katal Conditioning biedt eencompleet trainingsprogramma waarmee de beoefenaar:

Om zichzelf te beschermen ente verzachten, zelfs om de fysieke en emotionele reacties te vermijden dietijdens een agressie worden gevoeld door het oefenen van realistischescenario's en stressoefeningen.

Om de kracht van de betrokkenspiergroepen te vergroten bij het toepassen vanKatal-zelfverdedigingstechnieken.

Om te wennen aan het nooitopgeven onder omstandigheden van intense fysieke stress.

ONZE VERSCHILLENDE GROEPEN

Lessen kunnen ook privégegeven worden.

Volg ons nieuws op onze sociale netwerken

Copyright © Katal Defense year - Alle rechten voorbehouden.

Gegevensbescherming Algemene Voorwaarden