HET KATAL, UW ZELFVERDEDIGING& ZELFBESCHERMINGSSYSTEEM

De Katal is eenzelfverdedigings- en zelfbeschermingssysteem.Het is bedoeld voor burgersdie hun zelfverdediging willen waarborgen in een steeds gevaarlijker stedelijke omgeving.
Katal is ook bedoeld voorprofessionals die hun vaardigheden in zelfbescherming, overleving en beheersingvan geweld willen verbeteren.

De Katal is opgericht doorveiligheidsprofessionals: politieagent binnen de interventiedienst enbewakingsagent. 

Na de ineffectiviteit vanbepaalde zelfverdedigings- en zelfbeschermingstechnieken tijdens onze trainingen hun toepassing in het veld tijdens de uitoefening van onze functies te hebbenopgemerkt, hebben we besloten onze kennis en ervaring in vechtsporten tecombineren om een ​​systeem te creëren dat aan onze behoeften voldoet, wehebben het genoemd: de katal.

Vraag een test aan

De Katal streeft naar efficiëntie in een reële situatie, het wordt voortdurend getest in training en in het veld.

EENVOUD EN EFFICINTIE

Katal-technieken zijnontwikkeld om effectief te zijn onder omstandigheden van extreme stress, zoals:

Verbale agressie

De verrassingsaanval

De bescherming van een derde partij

De situatie van omsingeling

UW VOLLEDIGE ZELFBESCHERMINGSMETHODE MET GEBRUIK VAN DE NATUURLIJKE BEWEGINGEN VAN HETLICHAAM

Het werd ontworpen als eenkatalysator voor zelfverdedigings- en zelfbeschermingstechnieken, vandaar denaam Katal.

Het is een synthese vantechnieken als: Aikido, Jiu Jitsu, Karate, Judo en Krav Maga.

Katal is complementair aanalle disciplines zoals boksen, Grappling, MMA en Muay Thai.

ZELFVERDEDIGING & ANGSTBEHEER

Bij agressie is angst eenautomatische reactie die ons voorbereidt op gevaar.

Angst kan echter verlammendwerken en het vermogen tot zelfverdediging kan worden verminderd.

De training houdt rekening metde permanente interactie die bestaat tussen het fysieke en het mentale van elkebeoefenaar door gerichte oefeningen voor te stellen:

"Mentale klikken"techniek

Stress oefeningen

Realistische scenario's

Met de Katal kunt u uw fysiekekwaliteiten verbeteren en uw zelfvertrouwen vergroten.

Volg ons nieuws op onze sociale netwerken

Copyright © Katal Defense year - Alle rechten voorbehouden.

Gegevensbescherming Algemene Voorwaarden